تاریخ : 1399/12/24
بازدید : 2136

رکورد زنی قربانی در فلوتینگ عمودی با حضور نمایندگان هیات پزشکی استان اصفهان

اکرم قربانی رکورددار فلوتینگ عمودی کشور رکورد خود در این رشته را با حضور نمایندگان هیات پزشکی ورزشی و فدراسیون همگانی به ۳۲ ساعت رسانید.

اکرم قربانی که رکورد زنی خود را از ساعت ۹ صبح پنجشنبه -۲۱ اسفندماه در استخر ۲۲ بهمن اصفهان آغاز کرده بود در ساعت ۱۷روز جمعه ۲۲ اسفندماه خاتمه داد تا رکورد ۳۲ساعت به نام وی ثبت شود. در جریان ثبت رکورد قربانی خانم دکتر زینب کریمی نایب رئیس هیات پزشکی ورزشی و تیمی کامل از هیات پزشکی ورزشی استان اصفهان برای نظارت و حفظ شرایط سلامتی وی متشکل از متخصص تغذیه، روانشناس،پزشک و پزشکیار در کنار متخصص غریق نجات، داوران نظارت بر ثبت رکورد از فدراسیون همگانی در کمیته ثبت رکورد زنی ورزشی و کمیته مهارت‌های فردی و هنرهای تجسمی نمایشی حضور داشتند. فلوتینگ از مهارت های استقامتی در رشته شنا است.


دیدگاه ها [ ارسال دیدگاه جدید ]

دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است.

ارسال دیدگاه جدید

سئوال امنیتی : نتیجه محاسبه ١ + ٣ را وارد کنید :