تاریخ : 1397/10/1
بازدید : 2849

پيشگامي هيات پزشكي ورزشي استان اصفهان اين بار در اتوماسيون اداري و كمك به حفظ محيط زيست


هيات پزشكي ورزشي استان اصفهان به عنوان اولين هيات پزشكي ورزشي در كشور و همچنين اولين هيات در بين هيات هاي استان اصفهان در ساختار اداري، مجهز به اتوماسيون اداري شد .

به گزارش روابط عمومي هيات پزشكي ورزشي استان اصفهان ، بنا بر اعلام دكتر محمدي دبير هيات پزشكي ورزشي استان اصفهان ، اين هيات به سيستم اتوماسيون اداري مجهز است و بر همين أساس ارتباط الكترونيكي با اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان ، هيات هاي ورزشي و فدراسيون پزشكي ورزشي در قالب اين سيستم صورت مي گيرد تا پس از اقدامات ماندگاري كه اين هيات با برنامه ريزي هاي از پيش تعيين شده با مديريت دكتر باقري مقدم در زمينه ايجاد اكادمي علمي آموزشي و ساختمان درماني رقم خورد اين بار اقدام موثري براي ارتباطات سازماني هيات پزشكي ورزشي استان اصفهان صورت بگيرد .

در اين بين و با تحقق اتوماسيون اداري كه سبب خواهد شد خدمت رساني به جامعه ورزش در قالب ساختار اداري هم با سرعت بيشتري محقق شود ، حذف چرخه كاغذ از معادلات اداري اين هيات گام موثري براي حفظ و حراست از محيط زيست، اقدام ماندگار ديگري از هيات پزشكي ورزشي استان اصفهان است كه در ابعاد مختلف ، در صدد توسعه علمي ورزش قدم بر مي دارد .

با اين أوصاف فعال شدن اتوماسيون اداري در هيات پزشكي ورزشي استان اصفهان به عنوان اولين هيات در استان اصفهان مي تواند در كنار برنامه هاي علمي و آموزشي كه با هدف ارتقا سطح سلامت ورزشكاران و ايجاد توانمندي بهتر براي افتخار افريني رخ مي دهد ، اتفاق مهمي در زمينه تسريع در تعاملات سازماني باشد .

دیدگاه ها [ ارسال دیدگاه جدید ]

دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است.

ارسال دیدگاه جدید

سئوال امنیتی : نتیجه محاسبه ١ + ٨ را وارد کنید :