ورزش پاک از دیدگاه پزشکی و سلامت3


تاریخ : 1395/11/9

بازدید : 786 مرتبه

 درنوبتهاي گذشته ازسلسله مطاب ورزش پاك اشاره نموديم كه پاكي وسلامت مترادف هم هستند وتوضيح داديم كه تعريف ورزش پاك منطبق باتعريف سلامت است . سلامت عبارتست از : سلامت جسمي ، روحي ، اجتماعي ومعنوي وبه همين ترتيب ورزش پاك نيز ورزشي است كه درابعاد جسمي ، روحي ، اجتماعي ومعنوي پاك وسالم باشد . به دوبعد اول اشاره نموديم ودراين شماره به جنبه ديگري از ورزش پاك وسالم يعني جنبه اجتماعي آن مي پردازيم . شايد درنگاه اول اين جنبه از ورزش پاك به نظرنيايد يا حداقل پررنگ نباشد ولي به نظر نگارنده اگراين عامل را مهمترين بعد ازابعاد چهارگانه سلامت وپاكي فرض كنيم ، سخني به گزاف نگفته ايم .

درواقع عوامل چون عوامل اقتصادي ، فرهنگي ، تاريخي وسياسي بيشتردرهمين بعد از ورزش پاك مؤثرهستند . اجازه دهيد با مثالي ملموس به اين نكته اشاره نماييم . يكي از نمادهاي بارز زشتيهاي ورزش ، پرخاشگريهاي گاه وبيگاه تماشاگران در ورزشگاهها است . اتفاقاتي چون آنچه درهفته هاي گذشته در شهرآورد پايتخت ، مسابقه تيم هاي فولاد اهواز وپرسپوليس ، داماش وملوان  يا چندي قبل از آن دريكي از مسابقات بسكتبال رخ داد . درسالهاي گذشته هم اين اتفاقات افتاد وانواع روشهاي باز دارنده براي آن بكاربسته شد. زماني يكايك تماشاگران را بازديد بدني مي كردند ، زماني از تعداد زياد مأمورين انتظامي استفاده كردند ، درمقاطع مختلف كميته انظباطي انواع جرايم اعم از مالي ومحروميت از حضورتماشاگران را درنظر گرفت يا دوربين ومأمورمخفي بكاربستند ولي ديديم كه امسال ليگ برترمان با محروميت حضور تماشاگران پرطرفدارترين تيمها شروع شد ودر دنباله اوضاع بهتركه نشد هيچ ، شايد بدترهم شد . به نظر نگارنده مهمترين پيام تكرار اين حوادث عليرغم بكاربستن همه روشهاي باز دارنده اين است كه علل زمينه اي بروز اين رفتار ها را درخود ورزشگاهها نبايد جستجو كرد و ريشه اين سوء رفتارها  ، پرخاشگريها دربطن جامعه است ، درمدرسه ، محله وخانواده آنجاكه شخصيت وروحيات يك تماشاگر شكـــــل مي گيرد وبا جريمه ومحروميت وعوامل انتظامي نمي توان براحتي اين شخصيت شكل گرفته را تغييرداد . وقتي عوامل اجتماعي بعنوان يكي از اركان پاكي وسلامت ورزش درنظر گرفته مي شود ، آنگاه فاكتورهايي چون تحصيلات ، اقتصاد وحتي سياست هم درشكل گيري آن مؤثرخواهند بود. وقتي درجريان مسابقه فوتبال يك بطري يخ برسرمربي با اخلاق وبرجسته كشورمان مي خورد وخون برچهره اش سرازير مي شود ، ريشه اين سوء رفتار را شايد بايد درخانه اي ديد كه پدرزحمتكش وخسته والبته فقيرش شب كه به خانه مي آيد  بجاي دست نوازش تنبيه باخود مي آورد . ريشه اش درمحله اي است كه نه ورزشگاه دارد ونه پارك وبچه هايش  نه دوچرخه دارند ونه توپ وتفريح آنها سنگ پراني است ، درمدرسه اي كه تاوان يك شيطنت بچه گانه دركلاس ، سيلي وپس گردني است . دراين ورزشگاه باخت تيم مورد علاقه يا اشتباه داور براي هوا دار تنها يك جرقه است به بشكه باروتي كه سالها قبل درخانه ومحله ومدرسه پرش كرده ايم .

 گفتيم سلامت يعني مجموعه سلامت جسمي ، روحي ، اجتماعي  ومعنوي ولذا ورزش پاك وسالم نيز ورزشي است كه ازابعاد مختلف جسمي ، روحي ، اجتماعي ومعنوي ضامن سلامت و پاكي ورزشكاران وحتي تماشاگران باشد . درشماره دوم ازاين مطالب به بعد اول يعني سلامت جسم پرداختيم ودراين شماره با ذكر مثالهايي به بعد دوم ورزش پاك يعني بعد روحي رواني ورزش مي پردازيم :

بعد روحي :

نمي دانم تابه حال مطالعه اي درزمينه بررسي علل ناكامي هاكه ازطرف مسئولين تيمهاي ورزشي اعلام مي شود انجام شده است ياخير ولي به نظر نگارنده شايعترين علتي كه تابحال اعلام شده ، علل روحي رواني بوده است ، ازشكست تاريخي درمقابل تيم فوتبال بحرين گرفته تا ناكاميهاي متعدد تيمهاي مختلف ليگ برتر ، افت ناگهاني تيم ملي واليبال درمسابقات گزينشي المپيك واين آخري  دلايل شكست اكثرقريب به اتفاق ورزشكاران ناكام درالمپيك كه بيش از علل جسمي وفني ، علل روحي رواني اعلام شد . اتفاقا" بررسي هاي  نكارنده نشان مي دهدكه انتساب بعضي ناكاميهابه عوامل روحي رواني منطقي است .

وقتي تعريف ما از ورزش پاك وسالم ، سلامت روحي ، رواني ورزشكار رانيز شامل مي شود آنگاه نوشاد عالميان نبايد براثريك خطاي داورروحيه اش بهم بريزد وبازي برده رابه حريف آلماني ببازد . نوشاد بايد آنقدرعزت نفس وآسودگي رواني داشته باشدكه برخود مسلط بوده وتاريخ ساز شود . در ورزش سالم وپاك شكست درشهر آورد پايتخت آخردنيانيست وهواداري دريكي از شهرهاي كوچك كشورمان نبايد با اسلحه بروي هواداران تيم پيروز حريف كه البته اورا مسخره مي كنند آتش گشوده  ويكي از آنها رابه قتل رساند .

براي رسيدن به ورزش پاك وسالم از بعد روحي رواني بايستي به سلامت روح وروان مربيان ، ورزشكاران وحتي تماشاگران توجه نمود وباتوجه به اينكه عوامل مختلف فرهنگي اجتماعي دراين مقوله تأثير دارند ، بايستي كارشناسان روانشناسي ، جامعه شناسي ، علوم تربيتي وپزشكي ورزشي رابدين منظوربكارگرفت .

براي اصلاح بعد روحي رواني ورزش ودستيابي به ورزش پاك وسالم ازنظر روحي رواني فقط به محيطهاي ورزشي نبايد توجه كرد .

اين كارنياز به آموزش و فرهنگ سازي ازمدرسه ، خانواده وجامعه دارد . برجسته ترين متخصصين روانشناسي اگر درآستانه المپيك ياحتي در اردوهاي آمادگي به تيم ها بپيوندند گرچه تأثير خواهندد اشت ولي معجزه نمي توانندبكنند . آرامش وجلوگيري از پرخاشگري تماشاگران را ازيك هفته قبل از شهر آورد يا بابرنامه هاي فرهنگي روز مسابقه نمي توان فراهم كرد.

عواملي مثل اعتمادبه نفس ، كنترل استرس واضطراب ، قدرت يادگيري ، توان حل مسائل وتصميم گيريهاي درست و مقابله با پرخاشگري از دوران كودكي درخانه ومدرسه شكل مي گيرد و اصلاح آنها درجواني وبزرگسالي آنهم درزمان كوتاه بسيارمشكل تراست . تأكيد مي نمايم كه اصلاح اين مشكلات وارتقاء مهارتهاي روحي - رواني هم كاري مقطعي وكوتاه مدت كه دربرنامه يكساله يك وزير بارئيس فدراسيون  يا مسئول سازمان ليگ وكميته انضباطي بگنجد نيست . اين فرآيند نيازمند زمان وكارشناسي است ولي اميدوارم كليد آن ازامروز براي دراز مدت بخورد.

 

نظرات کاربران در مورد این خبر :
نام :     پیام :
كد امنيتي
تكرار كد امنيتي
ایمیل :
English Persian

کلیدواژه
جستجوی پیشرفته

ورود اعضاء


عضویت در کمیته خدمات درمانی و صدور آنلاین بیمه ورزشی

آیین نامه پذیرش عضو و شرایط ارائه خدمات پزشکی ورزشی به اعضاء در سال1396

پزشکان و مراکز منتخب و طرف قرارداد1395

https://telegram.me/heiatpezeshki

سيستم ارسال پيامک براي ورزشکاران

مراكز صدور كارت بيمه ورزشي

ستاد نظارت


گفتار بزرگان :
جمال و كمال و مال و جلال دلايل موفقيت هستند و مردم را به سمت يكديگر مي كشانند، ولي جاذبه هيچ كدام به اندازه سادگي نيست.

صفحه اصلی درباره هیئت مسئولین و کمیته ها مقالات علمی مشاوره اینترنتی عضویت در سایت آرشیو اخبار آرشیو مقالات

●● کلیه حقوق و امتیازات این سایت متعلق به هيئت پزشكي ورزشي استان اصفهان مي باشد © 2014 ●●