آخرین دوره ماساژ ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی سال1394


تاریخ : 1394/12/13

بازدید : 1158 مرتبه

آخرین دوره ماساژ ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی سال1394در استان اصفهان در حال برگزاری است. این دوره که در دو بخش تئوری و عملی برگزار میگردد با بهره گیری از اساتید هیات پزشکی استان اصفهان در بخش تئوری و اساتید اعزامی فدراسیون پزشکی  در بخش عملی در حال برگزاری می باشد.