مسئولین و کمیته ها

معرفی مسئولین و کمیته ها

کمیته پزشکی مسابقات

كميته بانوان

همایش پزشکی ورزشی بانوان در شهرضا
همایش پزشکی ورزشی بانوان در کاشان
همایش پزشکی ورزشی بانوان در نجف آباد
برگزاري همايش پزشكي ورزشي بانوان در شهرستان برخوار
برگزاري همايش پزشكي ورزشي بانوان در شهرستان آران و بيدگل
20 برنامه آموزش مداوم توسط هيئت پزشكي ورزشي برگزار خواهد شد
همایش پزشکی ورزشی بانوان در شهرستان خميني شهر
برنامه بازآموزي مدون طب ورزش بانوان
شركت كميته بانوان هيئت پزشكي ورزشي در تمامي جلسات دوره اي اداره ورزش و جوانان استان اصفهان با نواب رئيس بانوان هيئتهاي ورزشي استان اصفهان
برگزاري همايش طب ورزش در بانوان توسط هيئت پزشكي ورزشي استان اصفهان
برگزاري همايش مهارتهاي زندگي و دوپينگ توسط هيئت پزشكي ورزشي استان اصفهان
برگزاري برنامه بازآموزي بيماريهاي قلبي و ورزش توسط هيئت پزشكي ورزشي استان اصفهان
عقد تفاهم نامه همكاري في مابين هيئت پزشكي ورزشي شهرداري اصفهان
با حضور نايب رئيس فدراسيون پزشكي ورزشي جمهوري اسلامي ايران در اصفهان:
جلسه كميته بانوان هيئت پزشكي ورزشي استان اصفهان با حضور نمايندگان فدراسيون پزشكي ورزشي جمهوري اسلامي ايران برگزار گرديد.
دكتر نسرين جزايري نائب رئيس هيئت پزشكي ورزشي استان اصفهان گزارش عملكرد كميته بانوان اين هيئت را ارائه نمود.
گراميداشت روز زن و روز مادر در هيئت پزشكي ورزشي استان اصفهان
برگزاري همايش سالانه نواب رئيس بانوان هيئتهاي پزشكي ورزشي سراسر كشور
بازديد نائب رئيس بانوان هيئت پزشكي ورزشي استان اصفهان از كلينيك تخصصي پزشكي ورزشي
بازديد نائب رئيس هيئت پزشكي ورزشي استان اصفهان از غرفه هيئت پزشكي در نمايشگاه
تمرینات ورزشی باید متناسب با جنسیت افراد انجام شود
ورزش و کاهش بیماریهای هورمونی در زنان

كميته بازرسي

كميته آموزش و پژوهش

كميته تغذيه و بهداشت

كميته درمان

كميته توانبخشي

كميته پزشكي مسابقات

كميته خدمات درماني

كميته انضباطي

كميته تدوين برنامه راهبردي

كميته روابط عمومي